360º zicht in de ruimte

Een uniek ervaring
- wijzig de ruimte met de pijlen (menu)
- wijzig de vloer met de bollen (grond)
 

bekijk de Lamett vloeren in 3d